Team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Invocation

Monday, October 29, 2012

26.10.2012The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

  ENGLISH
26.10.2012درویش آسمانها  ۵  آبان  ۱۳۹۱

ما امروز را با یادآوردی رویدادهایی که کار را در این زمین به اینجا رسانده آغاز می کنیم. ما اینجا هستیم و همیشه شما را طی این دوران رهنمون بوده ایم. شما انتظار داشتید که رخ دادها بنا به میل شما روی دهند. هر لحظه به مرحله اجتناب ناپذیری و غیر قابل برگشت بودن نزدیک تر می شویم. هنوز کارهای زیادی است که باید در جهان شما صورت پذیرد در حالیکه وقت بسیار کمی باقی مانده.

فضایی از پلاسما که بتازگی فعال گردیده ، سرتاسر کره زمین را فرا گرقته تا انواع برتری از ارتعاشات انرژیها را حفظ و نگهداری کرده ، در عین حال اجازه دهد که انرژیهای تاریکتر ، سنگین تر و با ارتعاشات پایین تر بدون تاخیر زمین را ترک کنند. یکی از دلایل دیرکرد در این امر ، وجود ایستگاه فضایی شما (زمینیها) در مداری بسیار نزدیک به آن بود به نحوی که فعال نمودن این فضا نمی توانست بدون اثرات منفی بر آن باشد. تفاهمی حاصل شد که مدار ایستگاه یاد شده به فاصله ای دورتر منتقل گردد تا بتوان شبکه را عملیاتی کرد بدون عوارض جانبی برای انسانها. 

وقتی که این انرژی فعال شود ، درخواهید یافت که نفوذ مفسدان جهانخوار (Illuminati) بر زندگی روزانه شما اثر کمتر و کمتری خواهد داشت. البته توده مردم در بدو امر متوجه آن نخواهند شد ولی در نهایت یک نفر اقدام دانسته ای بر خلاف راههای مفسدان جهانخوار (Illuminati) کرده خواهد فهمید که مقاومتی از طرف آنها ، بنحوی که انتظار می رفت صورت نمی پذیرد. این امر موجب جسارت و فشارهای بیشتر مردم می شود تا اینکه کاملا آشکار شود که مفسدان جهانخوار (Illuminati) که کسی نمی توانست آنها را دیده یا وجودشان را تشخیص دهد ولی همه می دانستند که همیشه حضور دارند ، یا بیش از این وجود ندارند و یا اگر هم هستند قادر به عملی در قبال اقدامات مردم نیستند. همچنانکه این دانسته و خبر بیشتر پخش شود ، پیشرویهای بیشتر و بیشتری بنفع نوع بشر صورت پدیرفته جهان شما شروع به شکل گرفتن خواهد کرد. وقتی این مهم روی دهد ، خواهید دید سیل رو به ازدیاد عملیات بی وقفه و بدون مانع مردم را در جهت آنچه که همگان آرزومند آنند - رشد ، آزادی و کشف حقایق. 

این رویدادها تدریجی خواهند بود و در عین حال بهیچ وجه تدریجی محسوب نخواهند شد چه دهها و هزاران سال در آنی از خاطرات پاک و فراموش خواهند شد وقتی مردم دریابند که می توانند اختیار زندگی خود را بدون ممانعت آنهایی که با کنترل در صدد به بردگی کشیدنشان بودند ، بدست گیرند. همچنین دانشمندان تکنولوژیهایی به سود همگان ساخته و در رسانه های گروهی درج و چون گذشته بوسیله آنهایی که نمی خواستند که شما دسترسی به این فرآوریهای فنی داشته باشید به بایگانیها سپرده نخواهند شد ، و موسسات مالی در خدمت مردم و نه شرکتهای عظیم چند ملیتی خواهند بود ، و سیاستمداران قوانین منصفانه ای که تمام مردم را در بر گیرد وضع و به آهستگی ولی با اطمینان خواهید دید که این دنیای نو پیشرفت خواهد کرد. 

دستهای ما در این حرکتها تقریبا نامریی بودند ولی ما در تمامی مراحل با شما بودیم. ما فضایی را ایجاد کرده ایم که مانع گردش انرژیهای منفی در اطراف کره زمین شما شود ، ما گروههای مختلف با ماهیت منفی و تاریک را که بخاطر اهداف خودپسندانه در جهان شما ماندگار شده بودند بیرون کرده ایم ، ما از ورود نژادهای دیگر در دوره های حیاتی انتقال انرژیهای مثبت در اطراف و روی سیاره شما جلوگیری کرده ایم ، و ما راهنمای شما در این روند بوده ایم تا شما همچنان با خبر ، در ارتباط ، با انگیزه و آگاه از جریان رویدادهای جهان خود باشید.

همچنانگه این امور پیشرفت می کنند و همانگونه که دست آوردهای مفسدان جهانخوار کم نورتر و کم نورتر می شود ، شما تاریخ راستین خود را و پیام امید بخش آنرا برای همه دانسته نیرومندتر خواهید شد. در واقع شما آغاز به دیدن این امور کرده اید ، چه خبر کشف تمدنهای بسیار کهن شروع به ظهور در رسانه های گروهی شما کرده است ، و با نمایان شدن این سپیده دم و آگاهی شما از اصل ماجرا ، ما از روی جهان شما (کره زمین) و نیز از سرتاسر جهان هستی با آغوشی باز و عشق و احترام برای سغری که کرده اید ( از ناآگاهی به آگاهی و هوشیاری) بسوی شما خواهیم شتافت. این روند در حال حاضر شروع شده و ما از طرف شما نظاره گر موارد بسی بیشتری هستیم.

چه شادی بیش از گرد آمدن با آنهایی که این موارد را با هوشیاری خود می بینند ، می تواند باشد. سخن ما با شما اینست که با بالا (آسمان) بنگرید و ما آنجا با شما خواهیم بود. 
با عشق و احترامی متقابل.    
سفر مشترک ما شادی فراوانی در بر دارد.

همیشه در صلح و آشتی باشید.


Channeler: Wanderer of the Sky


 Translator: Behi
Email: arcturian.nation@gmail.com Wednesday, July 25, 2012

21:07:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

  ENGLISH
 
21.07.2102

درویش آسمانها   ۳۱  تیرماه ۱۳۹۱

شاید شما باور نکنید ولی کارهای زیادی در جهت حصول نتایجی که مشیت الهی (Divine Plan) از مدتها قبل مقرر کرده در حال اجراست. ما به اینجا آمده ایم تا شما را در این ایامی که مردد هستید در انجام ماٌموریتتان کمک کنیم. ما سختیهای فقدان حافظه شما در مورد اینکه در واقع چه کسانی هستید و از کجا آمده اید ، برای شما بوجود آورده است درک می کنیم. ما به این موضوع اهمیت می دهیم و (بهمین دلیل) اینجا هستیم. در حالیکه شما احتمالا (نمی توانید) بفهمید (دلیل) همه عملیاتی که در صحنه جهانی انجام شده و نشده را ، ما بشما خاطر نشان می کنیم که همه کارها بر اساس برنامه هایی که از مدتها پیش طراحی شده جلو می روند و همگی شما نیز بخشی از آنید.

گزارشات مربوط به تغییرات عظیم نوع انرژی در جهان شما که بوسیله دانشمندان شما مشاهده و اندازه گیری شده اند ، بزودی در رسانه های گروهی شما منتشر خواهند شد. این تغییرات بخشی از انرژیهای دایمی گسترش است که جهان شما را از گرفتاریهایش بیرون می کشد. توجهی خاص به این تغییرات انرژی بکنید تا درجه ای که کاملا متوجه آن شوید و آنگاه تغییرات عظیمی را که این انرژی روی جهان شما دارد خواهید فهمید. 

همانگونه که ما همیشه یادآور شده ایم ، تغییراتی که شما می بینید بشکل فیلمهای هالیوودی روی نخواهند داد ، بلکه وقتی مجموعه شرایط بتدریج تمایل به تغییرات را به اوج خود رساند نقشه ها عملی خواهند شد. شما انتظار داشتید تغییرات شگرفی در ساختار حکومتی ، بانکی و جوامع بازرگانی خود مشاهده کنید ولی این (تغییرات) ناراحت کننده بزرگی برای (عمده) مردم (ناآگاه) در رویارویی با آن است. این تغییرات همانند دیگر تغییرات لازمه ، طبیعتی تدریجی و در برخی مواقع در وحله اول غیر محسوس دارند. با این حال اینجا و در شرف وقوعند. آیا شما آن احساس لطیف را که تغییر بزرگی در احساسات (و افکار) مردم درباره انحصارگران بانکی (جهان) پدید آمده ، داشته اید؟ آیا متوجه شده اید فجایع طبیعی گایا (Gaia)  - نام مادرمان کره زمین - آهسته تر شده؟ آیا متوجه نشده اید که شیوه تفکر رهبران جهان در مورد مسایل و رویدادهای مردم گرایانه دیگر (مثل سابق) بصورت دربست بنفع شرکتهای (بزرگ) چند ملیتی نیست؟ این تغییرات لطیف همان عملیاتی است که ما می گوییم در پشت پرده در حال اجرا هستند. 

به تازگی ما ملاقاتی در سطح کهکشانی برای بررسی کارهای انجام شده و عملیاتی که باید به باجرا درآیند تا به اهداف اجتناب ناپذیر مورد نظر و بر مبنای نقشه های از قبل طراحی شده برسیم ، داشتیم. این ملاقات که بار دیگر در یکی از سفینه های فضایی بزرگ ما صورت گرفت ، منجر به اتفاق نظر جالبی درباره شرایط مشترکمان شد. در این ملاقات نمایندگان شما و نیز فدراسیون (کهکشانی نور) حضور داشتند. به نمایندگان شما گوش فراداده  شد و احساسات شما با الویتی (خاص) بوسیله همه حاضران در مد نظر قرار گرفت. ما اینک بطور جدی و متعهدانه شروع به اجرای اولین بخش این اتفاق نظرها کرده ایم. شما این اولین گام را بصورت حضور قریب به اتفاق (سفینه های فضایی ما) در آسمانهای شما طی چند روز آینده مشاهده خواهید کرد. اولین حرکت در (این) دستور کار عظیم در شرف وقوع است. 

مردم شما شروع به تغییر در شیوه تفکر و درک خود نسبت به بلعیدن جهان بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) کرده اند. آنهایی که هنوز در قدرتند و توان خاتمه دادن به این اوضاع (فعلی) را دارند متوجه شده اند که راهشان برای به اجرا درآوردن آن باز است و مقاومت آنهایی که همیشه در خفا بودند تا مرحله درخواست امان نامه ، در این زمان ، کاهش یافته است. با اقدامات شجاعانه قهرمانان خودتان و عملیات اولیه ما ، از سری عملیاتی که در فاز بعدی نقشه ها در پیش است ، امیدواریم که (میزان) انرژی در جهان شما باندازه کافی برای اجرا و پیاده کردن فاز بعدی که به منظور دستیابی به هدف ضروری است ، بالا برود. 

شما انسانهای فوق العاده ای هستید. شما مطالعاتی سخت و طولانی در بزرگترین مدرسه عرفانی کهکشان (کره زمین) داشته و اینک در شرف فارق التحصیلی از موسسات آموزشی هاروارد هستید (از هاروارد بشوخی ذکری بمیان آورده). خدمات شما در سرتاسر جهان هستی بشدت مورد نیاز است و شما با آغوشی باز و احترامی عمیق مواجه خواهید شد بدلیل آن کسانی که هستید و کارهایی که انجام داده اید. همچنان در (فضای) عشق و مصمم به (حصول) نتایج مثبت باقی بمانید. ما هم در قبال احترامی عمیق به توانمندیهای شما ، استعدادهای شما ، قدرت طبیعی عرفانی شما خواهیم داشت.

Sunday, June 17, 2012

14:04:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


14.04.2012

درویش آسمانها :
 
درود ما از فدراسیون کهکشانی.
امروز امیدواری عمیقی در جهان مشهود بود ، چه افکار عمومی بر دستگیری مفسدان جهانخوار و  ونوسازی سیستم مالی که هدف  همه ملتهاست متمرکز بود ، عمق فاجعه بر اینست که این  جهانخواران با هماهنگی کامل یکدیگر حقوق حقه مردم جهان را پایمال می کردند. موضوع اینجاست که ما تلاش می کنیم بدون بخطر انداختن موفقیت اقدامات جاری خود  ، درباره نتایج ثمر بخش آنها که طی چند هفته آینده به ظهور خواهند رسید صحبت کنیم.

آماده دریافت اخبار مهمی از سراسر جهان مبنی بر پیروزی شما (ملتها) بر کسانی که تا کنون با شما هم آواز نبودند باشید.  این اخبار نتایج بسیار مهمی در هشیاری و آگاهی همگانی افرادی که تا کنون در بی خبری و نا آگاهی بسر برده اند در بر داشته از منابع زیادی از جمله رسانه های گروهی که در حال شانه خالی کردن از زیر بار کنترل  مفسدان جهانخوار هستند پخش  خواهند شد. حقایق ، آنهایی را که مخالفت و مقاومت می گنند زیرپا له نموده راه را برای کسانی که آرزومند افشای واقعیتها هستند باز خواهد کرد. این درز خبرها اکنون به سیل اخباری بدل شده که نتیجه آن اعلام رسمی حضور ملل دیگر کرات جهان هستی (Disclosure) خواهد بود. 

درواقع ، چندی پیش ما آماده افشای اخبار همه جانبه و شلیک موشکهای (خبری) خود بودیم ولی اکنون بخوبی می بینیم که هیچ مقاومت و حتی عملیات ظعیف نظامی هم بر علیه اقدامات ( صلح جویانه ) ما در جهان صورت نخواهد گرفت ولی سیاست وحشت آفرینی (مفسدان جهانخوار) سبب خواهد شد که افکار بسیاری از مردم بر احتمال حمله اتمی تروریستی متمرکز شده (و متوجه اخبار واقعی نشوند) . اما ما همیشه گفته ایم که چیزی برای ترسیدن وحود ندارد.
ملت و کشور ایسلند برای آزمایش سیستم مالی بهتر و مناسبتر در کره شما (کره زمین) انتخاب شده 
اند. دنبال کردن اخبار پیشرفتهای آنها در این زمینه اقدامی شایسته است ، چه این برنامه مالی همه ملل جهان در کوتاه مدت خواهد بود. ما همیشه گفته ایم که چنین اقداماتی (اصلاح طلبانه) از طریق دولتها و ملتهای بزرگ صورت نخواهد گرفت ولی وقتی بیشتر کشورها یک بیک بدان پیوستند ، آنها نیز به آهستگی به آن روی خواهند آورد. 

زمان پایان تردیدها و آغاز امیدها رسیده ، شما بزودی تغییرات سریع و سرگیجه آوری را که برای همگان ملموس و مشهود خواهند بود تجربه خواهید کرد. آماده باشید که این تغییرات خواهند آمد و کره زمین نیز در قبال عشق و امید شما واکنش نشان خواهد داد. در حقیقت کره زمین تغییرات خود را آغاز نموده که بنفع همه خواهد بود. بخشی از این تغییرات زمین لرزه های بزرگی خواهند بود که البته حداقل تلفات را خواهند داشت. 

ما همیشه با شما که خانواده ما هستید بوده منتظر اتحاد مجدد و شانس تقسیم عشق و شادی خود با شما هستیم. 

درویش آسمانها
با امید صلح

Channeler: Wanderer of the Sky

2012


Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Morgan Kochel

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel

Morgan Kochel says:

…"And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.

Please read and spread. Thanks