Team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Invocation

Wednesday, July 25, 2012

21:07:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

  ENGLISH
 
21.07.2102

درویش آسمانها   ۳۱  تیرماه ۱۳۹۱

شاید شما باور نکنید ولی کارهای زیادی در جهت حصول نتایجی که مشیت الهی (Divine Plan) از مدتها قبل مقرر کرده در حال اجراست. ما به اینجا آمده ایم تا شما را در این ایامی که مردد هستید در انجام ماٌموریتتان کمک کنیم. ما سختیهای فقدان حافظه شما در مورد اینکه در واقع چه کسانی هستید و از کجا آمده اید ، برای شما بوجود آورده است درک می کنیم. ما به این موضوع اهمیت می دهیم و (بهمین دلیل) اینجا هستیم. در حالیکه شما احتمالا (نمی توانید) بفهمید (دلیل) همه عملیاتی که در صحنه جهانی انجام شده و نشده را ، ما بشما خاطر نشان می کنیم که همه کارها بر اساس برنامه هایی که از مدتها پیش طراحی شده جلو می روند و همگی شما نیز بخشی از آنید.

گزارشات مربوط به تغییرات عظیم نوع انرژی در جهان شما که بوسیله دانشمندان شما مشاهده و اندازه گیری شده اند ، بزودی در رسانه های گروهی شما منتشر خواهند شد. این تغییرات بخشی از انرژیهای دایمی گسترش است که جهان شما را از گرفتاریهایش بیرون می کشد. توجهی خاص به این تغییرات انرژی بکنید تا درجه ای که کاملا متوجه آن شوید و آنگاه تغییرات عظیمی را که این انرژی روی جهان شما دارد خواهید فهمید. 

همانگونه که ما همیشه یادآور شده ایم ، تغییراتی که شما می بینید بشکل فیلمهای هالیوودی روی نخواهند داد ، بلکه وقتی مجموعه شرایط بتدریج تمایل به تغییرات را به اوج خود رساند نقشه ها عملی خواهند شد. شما انتظار داشتید تغییرات شگرفی در ساختار حکومتی ، بانکی و جوامع بازرگانی خود مشاهده کنید ولی این (تغییرات) ناراحت کننده بزرگی برای (عمده) مردم (ناآگاه) در رویارویی با آن است. این تغییرات همانند دیگر تغییرات لازمه ، طبیعتی تدریجی و در برخی مواقع در وحله اول غیر محسوس دارند. با این حال اینجا و در شرف وقوعند. آیا شما آن احساس لطیف را که تغییر بزرگی در احساسات (و افکار) مردم درباره انحصارگران بانکی (جهان) پدید آمده ، داشته اید؟ آیا متوجه شده اید فجایع طبیعی گایا (Gaia)  - نام مادرمان کره زمین - آهسته تر شده؟ آیا متوجه نشده اید که شیوه تفکر رهبران جهان در مورد مسایل و رویدادهای مردم گرایانه دیگر (مثل سابق) بصورت دربست بنفع شرکتهای (بزرگ) چند ملیتی نیست؟ این تغییرات لطیف همان عملیاتی است که ما می گوییم در پشت پرده در حال اجرا هستند. 

به تازگی ما ملاقاتی در سطح کهکشانی برای بررسی کارهای انجام شده و عملیاتی که باید به باجرا درآیند تا به اهداف اجتناب ناپذیر مورد نظر و بر مبنای نقشه های از قبل طراحی شده برسیم ، داشتیم. این ملاقات که بار دیگر در یکی از سفینه های فضایی بزرگ ما صورت گرفت ، منجر به اتفاق نظر جالبی درباره شرایط مشترکمان شد. در این ملاقات نمایندگان شما و نیز فدراسیون (کهکشانی نور) حضور داشتند. به نمایندگان شما گوش فراداده  شد و احساسات شما با الویتی (خاص) بوسیله همه حاضران در مد نظر قرار گرفت. ما اینک بطور جدی و متعهدانه شروع به اجرای اولین بخش این اتفاق نظرها کرده ایم. شما این اولین گام را بصورت حضور قریب به اتفاق (سفینه های فضایی ما) در آسمانهای شما طی چند روز آینده مشاهده خواهید کرد. اولین حرکت در (این) دستور کار عظیم در شرف وقوع است. 

مردم شما شروع به تغییر در شیوه تفکر و درک خود نسبت به بلعیدن جهان بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) کرده اند. آنهایی که هنوز در قدرتند و توان خاتمه دادن به این اوضاع (فعلی) را دارند متوجه شده اند که راهشان برای به اجرا درآوردن آن باز است و مقاومت آنهایی که همیشه در خفا بودند تا مرحله درخواست امان نامه ، در این زمان ، کاهش یافته است. با اقدامات شجاعانه قهرمانان خودتان و عملیات اولیه ما ، از سری عملیاتی که در فاز بعدی نقشه ها در پیش است ، امیدواریم که (میزان) انرژی در جهان شما باندازه کافی برای اجرا و پیاده کردن فاز بعدی که به منظور دستیابی به هدف ضروری است ، بالا برود. 

شما انسانهای فوق العاده ای هستید. شما مطالعاتی سخت و طولانی در بزرگترین مدرسه عرفانی کهکشان (کره زمین) داشته و اینک در شرف فارق التحصیلی از موسسات آموزشی هاروارد هستید (از هاروارد بشوخی ذکری بمیان آورده). خدمات شما در سرتاسر جهان هستی بشدت مورد نیاز است و شما با آغوشی باز و احترامی عمیق مواجه خواهید شد بدلیل آن کسانی که هستید و کارهایی که انجام داده اید. همچنان در (فضای) عشق و مصمم به (حصول) نتایج مثبت باقی بمانید. ما هم در قبال احترامی عمیق به توانمندیهای شما ، استعدادهای شما ، قدرت طبیعی عرفانی شما خواهیم داشت.

2012


Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Morgan Kochel

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel

Morgan Kochel says:

…"And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.

Please read and spread. Thanks